หน่วยการเรียน หน่วยอาเซียน
ปฐมวัยปีที่ 1

ประเทศสมาชิกอาเซียน

การแต่งกายประเทศสมาชิกอาเซียนอาชีพ/เศรษฐกิจประเทศสมาชิก

ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

กำเนิด/สัญลักษณ์อาเซียน

 
1 
 
 
 
โรงเรียนกลับเพชรศึกษา
9/3 ถ.ปละท่า ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-324-585 , 074-324607  โทรสาร : 074-311-606


© Copyright 2011.All right reserve by Klubpet.ac.th